Hesteassisteret forløb


Rideterapi/ hesteassisteret forløb/terapi/rehabilitering

Formålet er at arbejde med dine udfordringer og problematikker, der hindre dig i at leve det liv du ønsker.


I rideterapi/Hesteassisteret terapi/rehabilitering arbejdes der med lederskab, kontakt, kommunikation og kropssprog. Heste er uden fordomme og for hesten, er det uden betydning, hvem man er og hvilken historie ogbaggrund man kommer med. Det, man får feedback på fra hesten, er ens adfærd. Hesten spejler menneskets måde at kommunikere på og reagerer ud fra kropssprog, sindsstemning og adfærd.


Samarbejdet med hesten kan bl.a. betragtes som en træning i sociale adfærdsregler og kan således også blive en træning i at skabe socialekontakter.
Heste har en særlig evne til at virke lindrende og helbredende på mennesker, som har psykiske eller sociale problemer.

Lær at sende de rigtig signaler

Hesten forstår ikke vores verbale sprog, men er afhængig af kroppens signaler for at kunne samarbejde. Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at man mærker og forstår sin egen krop. Arbejdet med hesten skaber centrering, jordforbindelseog afgrænsning, hvilket giver en øget selvkontrol og fokusering samt bedre balance, koncentration og koordination.


Den fysiske berøring reducerer stresshormoner, blodtrykket og pulsen falder og derskabes en afslappet stemning i kroppen.


Få indre ro, nærvær og glæde

Efterhånden som man kommer godt i gang med ridningen og omgangen med hesten, vil man opnå en personlig sejr, som er vundet gennem tillid til og samarbejde med hesten.
I princippet kan alle have glæde af denne form for samvær med heste og i særdeleshed, hvis man har svært ved at føle indre ro, nærvær og glæde.


Målgruppe


 • Stress
 • Depression
 • Angst
 • Lavt selvværd
 • Seksuelle overgreb
 • Spiseforstyrrelse
 • Autisme/Asberger/GUA
 • ADHD
 • Psykiatriske diagnoser
 • selvskadende adfærd
 • psykosociale vanskeligheder