Psykoterapi

Psykoterapi


Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.


Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de kæmper med angst, stress, depression, traumer, mindreværd, mobning, afhængighed, OCD (tvangstanker) eller vanskeligheder med at finde sin plads i livet.


Psykoterapi i kombination med traume terapi kan også bruges hvis du har haft en traumatisk oplevelse, befinde dig i en krise eller af andre årsager har brug for hjælp til at komme videre i livet.


Som Psykoterapeuter hjælper jeg også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt. 


Psykoterapi  kan foregå individuelt, men både par og familier kan også invovleres.

Cleo fungerer som terapihund og er ofte et supplement til behandling. Hun er meget opmærksom på mennesker omkring hende og rigtig god til at skabe ro. Cleo er kun med, hvis du ønsker det.


Kognitiv terapi

Kognitiv adfærdsterapi er en anerkendt og udbredt form for psykoterapi. Den baserer sig på det forhold, at tanker, følelser, adfærd og kropslige signaler indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker.


Kognitiv terapi egner sig hvis du lider af angst, OCD, depression, stress, lavt selvværd eller har svært ved at se meningen med livet.


I Kogvitiv psykoterapi arbejder vi på at du bliver mere bevidst om sammenhængen mellem måden du tænker på og de handlinger du foretager dig på baggrund af dine tanker.

I behandlingen arbejdre vi med at bevidstgøre og forandre de dysfunktionelle nedbrydende tanker der er udelæggende for dig.


Der er en vej ud af fastlåstheden.
Mennesker der har angst, har også mange tanker om sig selv, som forstærker angsten. Du undgår bestemte situationer, fordi du tænker, at du sikkert får angst, og heraf følger, at du også føler, at du ikke mestrer ret mange situationer særligt godt.

 

Oftest tager terapeuten og klienten udgangspunkt i at udforske, hvilke tanker eller forestillingsbilleder der udløser de negative reaktioner. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte dem, der udløser de negative følelser. Jeg tager udgangspunkt i de positive sider og færdigheder, klienten har, men som hun/han slet ikke kan få øje på i alt det negative. De negative tanker, klienten har om sig selv, har ofte rod i tidligere oplevelser og erfaringer. Negativ tænkning er tillært, og når noget er tillært kan det også aflæres igen.

 

Kognitiv terapi åbner en ny mulighed for se verden med nye briller og igennem træning og guidning fra terapeuten, kan man tilegne sig ny viden og indsigt, således at tankens kraft ikke længere er nedbrydende og fastholdende, men derimod udviklende og ressourceorienteret.

Gestalt terapi

Menneskesynet er eksistentialistisk, holistisk og overordnede temaer i gestaltterapi er, at mennesket er et selvregulerende individ, der er dynamisk foranderlig og fuld ud ansvarlig for eget liv og de valg individet træffer, dog med begrænsninger: de eksistentielle livsvilkår, som vi ikke har magt over.


I den gestaltterapeutiske forståelse har mennesket en iboende kraft, der søger mod balance og regulering.


Jeg bestræber mig på at skabe et varmt og kærligt miljø omkring dig så du kan føle dig tryg. Jeg gør mig umage med at møde dig med interesse og kontakt samt være undersøgende g nysgerrig på de udfordringer du kæmper med i dit liv.


Vores historie er vi alle bærer af og vi kan alle have brug for assistence og support til at komme igennem perioder eller hændelser i livet, der fratager vores livskvalitet.


Jeg er med dig tæt på hele vejen. Den enste forudsætning er, at du er parat til at komme ud af den fastlåste livssituation du er havnet i. 

Du er ikke alene, vi arbejde sammen. 


Andre har søgt hjælp til:

- Angst

- Depression

- Stress

- Tristhed

- Følelsen af at være alene

- Følelsen af at være ked af det uden synlig grund

- Følelsen af ikke at være noget værd

- Følelsen af at alle andre er bedre end mig

- Følelsen af at være forladt 

- Følelsen af at være faret vild i livet

- Følelsen af at være fastlåst


Kort sagt - kom som du er - gå hjem som dig selv.Gestaltterapiens mål for terapien er ikke forandring som sådan, men klarhed, og derigennem indsigt i hvordan du bærer sig ad med at være den du er, processen tilstræber at fuldstændiggøre ufærdige gestalter – skabe meningsfuld sammensat helhed gennem nye indsigter. Udvide kendskabet til sin egen måde at opleve verden på.


Gestaltterapi handler ikke om at “kurere symptomerne”, men i at udvikle en velfungerende selvregulering og et tilfredsstillende samspil med omverden.


Du er velkommen.Åben muligheden for se verden med nye perspektiver. Gennem terapien og processen kan du tilegne dig ny viden og indsigt, så tankens kraft ikke længere er nedbrydende og fastholdende, men derimod udviklende og ressourceorienteret.


FORSTÅELSE

“Jeg er hele mit liv blevet misforstået. Det har affødt at jeg har følt mig forkert. Gittes metode tog afsæt i min krop og jeg lærte derigennem at forstå mig selv for første gang i mit liv. Gitte er omsorgsfuld og arbejder med kroppen først og derefter hovedet. Det virkede virkelig godt for mig"


Kvinde 35 år

JEG KOM VIDERE

Jeg kom med traumer og en krop jeg ikke kunne mærke. Jeg syntes den var ulækker og jeg havde været udsat for mange overgreb. Jeg var dopet af medicin og havde opgivet alt håb. Gittes tilgang var anderledes og jeg fik gennem mine terapien forbindelse mellem krop, tanker og følelser"


Kvinde 25 år

INDLEVELSE

“Jeg har deltaget i terapisessioner hos Gitte og er blevet afklaret med mine arbejdspunkter, hvem jeg er og min plads i livet. For mig fungerede det med kombinationen af både gestaltterapi og traume terapi. Gitte er skarp til at opfange kroppen og dens helt eget sprog". 


Mand 55 år